INFO: +420 583 230 072 | podatelna@obecostruzna.cz
Dnes je 21. dubna 2024 a svátek má Alexandra -3°C | Zítra Evženie -1°C

Úřední deska

Mimořádná veterinární opatření 17.3.2022

Nadpis článku

Nařízení Státní veterinární správy:

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění a podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato:

Mimořádná veterinární opatření k zamezení zavlečení nebo rozšíření nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka – vztekliny, aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky), tuberkulózy a afrického moru prasat na území České republiky.

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion